top of page

Personal Coaching

Wat is Personal Coaching? Begeleiding op een persoonlijk ontwikkelingsvraagstuk. In de Lava praktijk liggen de vraagstukken op het domein van natuurlijk leiderschap zoals effectiviteit, stevigheid, rust, zelfvertrouwen, intuïtie, ambitie en keuzes. Ik begeleid naar het behalen van de gewenste doelstelling middels dialoog en intuïtief gebruik van verscheidene methodieken. Mijn stijl is helder, prikkelend en betrokken.

Voor wie? Leidinggevenden en professionals die steviger in hun functie willen staan.

Frequentie? Het aantal sessies ligt doorgaans tussen de 4  - 7 sessies, afhankelijk van het beoogde doel. De sessies vinden bij aanvang plaats met een tussenperiode van 2 weken en later in het traject met een langere tussenperiode.   

Whatever it is you’re trying to achieve, ask yourself what you would do if you weren’t afraid. Don’t worry about whether or not you actually are or aren’t afraid – just notice your answers.
(Michael Neill)
bottom of page