top of page

Hoogsensitiviteit

Een hoogsensitief persoon (HSP) heeft de kwaliteit om van nature open te staan voor omgevingsprikkels. Autoriteit en grondlegster van het begrip hoogsensitiviteit is de Amerikaanse Dr. Elaine Aron, zij is psychotherapeute en universitair docent psychologie en doet vanaf 1991 onderzoek naar hoogsensitiviteit. Ze stelt dat 15 tot 20% van de mensen hoog gevoelig is en beschouwt dit als een aangeboren karaktereigenschap. Hoogsensitieve personen hebben een gevoeliger zenuwstelsel en nemen intenser waar. Zij zijn zich eerder en meer bewust van details en het aantal mogelijke scenario’s die een omgeving in zich bergt.

In het werk brengt hoogsensiviteit waardevolle kwaliteiten zoals opmerkzaam, nauwkeurig, gericht op kwaliteit, goed inzicht in mensen en processen, beter dan gemiddeld in staat informatie op te nemen en te verwerken en buiten de kaders kunnen denken. Het opmerkingsvermogen heeft echter ook een keerzijde. De vele indrukken die worden opgenomen putten uit. Het is dan ook van groot belang om je bewust te zijn van je hoogsensitiviteit en zorg draagt voor de ruimte die er tegenover moet staan.

https://www.youtube.com/watch?v=6DezjkilrSY

Sensitivity is your strength. while the mind is still in the dark, the heart sees the problem long before. 
bottom of page